Drama Eğitimi

Drama eğitimi nedir ? Drama bir insanın hayallerinin ve kurgularının bir lider tarafından tiyatrosal eğitimlerle desteklenerek bir yaşantıyı,bir,olayı,bir durumu,bir duyguyu anlamlandırma,oyunsuz süreçlerle canlandırma durumudur.Bilinenin aksine drama eğitimi sadece öğrencilerle değil her yaş grubunda alınabilir.Çünkü drama insanın toplumsallaşmasını sağlar .Toplumsallaşma bireyin kendini toplum içinde ifade edebilme yeteneğidir.Drama bu yeteneği geliştiren bir araçtır.

Eğitim Ücreti ve Saatleri


Drama eğitimi haftada 1 gün(2 saat) olmaktadır eğitimler 3 ay sürmektedir ve toplam eğitim saaati 24 saate denk gelmektedir.Sınıflarımız pandemi dolayısıyla 5-6 kişilik gruplardan oluşmaktadır.

Drama Ders Programı

1.Ay
1.1-Isınma ve Oyun alıştırmaları
1.2-Grup Dinamiği Oluşturma
2.1-Diyalog ve Oyun Alıştırmaları
2.2- Statü Alıştırmaları
2.Ay
3.1-Rol Oyunlarına giriş
3.2-Doğaçlama
4.-Bedene dayalı oyunlar
4.2-Bedene dayalı alıştırmalar
3.Ay
5.1-Duyu Alıştırmaları
5.2-Ritim ses ve devinim Alıştırmaları
6.1-Materyal OYunlarıyla sınırlandırılmış doğaçlama
6.2-Sanat Eserlerine dayalı sınırlandırılmış doğaçlama