Drama Eğitimi

Drama eğitimi nedir ? Drama bir insanın hayallerinin ve kurgularının bir lider tarafından tiyatrosal eğitimlerle desteklenerek bir yaşantıyı,bir,olayı,bir durumu,bir duyguyu anlamlandırma,oyunsuz süreçlerle canlandırma durumudur. Drama eğitimi 8- 12 yaş grubunu kapsamaktadır .Çünkü drama insanın toplumsallaşmasını sağlar .Toplumsallaşma bireyin kendini toplum içinde ifade edebilme yeteneğidir.Drama bu yeteneği geliştiren bir araçtır.

Eğitim Ücreti ve Saatleri


Drama eğitimi haftada 1 gün(2 saat) olmaktadır eğitimler 3 ay sürmektedir ve toplam eğitim saaati 24 saate denk gelmektedir.Sınıflarımız pandemi dolayısıyla 5-6 kişilik gruplardan oluşmaktadır.

Drama Ders Programı

1.Ay
1.1-Isınma ve Oyun alıştırmaları
1.2-Grup Dinamiği Oluşturma
2.1-Diyalog ve Oyun Alıştırmaları
2.2- Statü Alıştırmaları
2.Ay
3.1-Rol Oyunlarına giriş
3.2-Doğaçlama
4.-Bedene dayalı oyunlar
4.2-Bedene dayalı alıştırmalar
3.Ay
5.1-Duyu Alıştırmaları
5.2-Ritim ses ve devinim Alıştırmaları
6.1-Materyal OYunlarıyla sınırlandırılmış doğaçlama
6.2-Sanat Eserlerine dayalı sınırlandırılmış doğaçlama

Drama Eğitimi

Drama Eğitimi

Drama Eğitimi