Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi

Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi nedir ? Gerek tiyatroda, gerekse sinemada esas olan oyunculuktur. Her iki alanda da gerek yapım gerekse yönetmen öncelikli olarak rol dağılımını (cast) ön planda tutar. Role uygun, hazır oyuncularla yola çıkmak ister. Yönetmen oyuncuya, oyunculuğu öğretmez; verdiği rolün en doğru biçimde yorumlanması ister. Bir senfoni orkestrası düşünelim; orkestra şefi kaldıracağı esere en iyi müzisyenleri yerleştirir. Bu, oyunculuk mesleği için de aynen geçerlidir. Zira oyun veya filmde bir senfoni gibidir; uyum içinde olmalıdır. Bir oyuncuda bütüne uymayı, bütünün içinde kişisel olarak var olmayı bilmek, hissetmek durumundadır. Her meslekte olduğu gibi oyunculuk mesleğinin de temelinde eğitim yatar. Eğitim ciddi bir iştir ve sorumluluk ister. Bizler de bu durumu göz önünde bulundurarak yola çıkıyoruz. Eğitimin temelinde de doğru programlama, süreyi iyi değerlendirme ve konusunda ihtisaslaşmış eğitmenlerle çalışmak yeter.


Eğitim Saatleri
Kamera Önü Oyunculuk eğitimlerimiz haftada 1 gün (3 saat) olmak üzere haftada toplam 3 saattir.Eğitimler 3 ay sürmektedir ve toplam eğitim saati 36 saattir.Sınıflarımız pandemi dolayısıyla 5-6 şar kişilik gruplardan oluşmaktadır.


Eğitim İçeriği

*ROL ÇALIŞMASI
*GÖZLEM YAPMA VE DEĞERLENDİRME
*SENARYO VE KARAKTER ÇÖZÜMLEME
*SAHNE VE UYGULAMA
*JEST MİMİK UYGULAMARI
*DOĞAÇLAMA ÇALIŞMALARI
*AUDİTİON (DENEME ÇEKİMİ) HAZIRLIKLARI
*OYUNCU YÖNETMEN İLİŞKİLERİ
*SET VE SAHNE ARKASI ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRMESİ
*SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRMELER
*FİNAL