Kurumlar İçin Drama Eğitimi


Eğitimin Amaçları

Günümüz insanı pek çok sorun ve stres kaynağıyla karşı karşıyadır. Bunlarla baş edemeyenler, gerek bedensel, gerekse iletişimsel açıdan ciddi bedeller ödemek durumunda kalabilirler. İşte drama, bu aşamada bize kendimizi yenileme, dinlendirme, eğlendirme fırsatları sunmaktadır. Drama, “oynarken öğrenme” demektir. Bu yüzden klasik eğitimlerde olduğu gibi, katılımcıların sıkılması mümkün değildir. Bu programın hedefi, etkinlik sürecinde sürekli aktif olan katılımcıların, kendilerine ve insanlara daha derinden bakabilme ve çevreleriyle daha etkili iletişim kurabilme becerilerini desteklemektir.

Eğitimin İçeriği

1-Bireyler ve gruplar arası iletişim ve etkileşim oyunları
2-Uyum ve duyu oyunları
3-Anılardan ve öykülerden dramaya
4-Şiir ve müzikten dramaya
5-Masaldan dramaya
6-Güven, dikkat ve gözlem oyunları
7-Sevgi bombardımanı oyunu
8-Değerlendirme ve paylaşım

Eğitiminin Kazandırdıkları

1-Bu etkinliğe katılanlar kendilerini ve diğer insanları daha derinden tanırlar.
2-Katılımcıların iletişim becerileri daha üst seviyeye çıkar.
3-Hayal güçleri gelişir. Neşelenirler ve gevşeyip rahatlarlar.
4-Çalışma hayatlarında daha üretken ve verimli olurlar.

Kurumsal Drama Eğitimi

Kurumsal Drama Eğitimi

Kurumsal Drama Eğitimi