Senaryo ve Oyun Yazarlığı Eğitimi

Senaryo ve oyun yazarlığı eğitimi nedir ? Senaryo yazarlığı için gerekli olan bellek, zeka kıvraklığı ve yetenek, tıpkı kas sistemi gibi geliştirilebilir. Bu program katılımcıların senaryo yazım teknikleri, yazım sırasında karşılaşılan zorluklar, bunlarla ilgili çözüm önerileri hakkında derinlemesine bilgi edinmelerini ve alternatif dramatik kurgu modellerini tanımalarını amaçlar. Programın ana hedefi, film örneklerini ve önemli senaryo metinlerini inceleyerek katılımcıların kendi senaryolarını oluşturmalarına zemin hazırlamaktır.

Eğitim Ücreti ve saatleri

Senaryo ve Oyun Yazarlığı eğitimlerimiz haftada 1 gün (2 saat) olmak üzere haftada toplam 2 saattir.Eğitimler 1 ay sürmektedir ve toplam eğitim saati 8 saattir.Eğitimin ücreti 1800 TL + KDV 'dir.Sınıflarımız pandemi dolayısıyla 5-6 şar kişilik gruplardan oluşmaktadır.


Eğitim İçeriği

*Senaryo Tanımlamaları
*Film Çözümleme, Etkili İzleme
*Senaryo Yazım Teknikleri
*Belgesel, Animasyon, Reklam Senaryoları
*Kısa Film Senaryoları
*Dizi Film, Film Senaryosu
*Senaryo Okuma
*Uygulamalı Kısa Film Senaryo Yazımı
*İlk Fikir, İlginç Olan
*Ritüel ve Mit, İlk Yazılı Metinler
*Çatışma, Biri Gelir, Düzen-Yeni Düzen
*Dramatik olan, Trajik Olan
*Öykü ve Karakter Oluşturma
*Kurgu, Alternatif Kurgular
*3 Tekrar, Anlam Oluşturma, Merak Ögesi
*Dialog, Söz Yazımı
*Senarist -Yönetmen, Senarist -Yapımcı İlişkisi
*Çekim senaryosu