Ses Teknikleri Eğitimi

Ses Teknikleri
Ses eğitiminin temel öğeleri ve çeşitli söyleme teknikleri bireylerin doğru fonasyon ile rahat bir şekilde parlak net e ajiliteli ses üretmesine katkı sağlar. Temel öğeler ve çeşitli söyleme tekniklerinin kazandırılması için bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak oluşturulan ses egzersizleri sayesinde bireyler seslerini doğru güzel ve etkili kullanabilirler. Ses eğitiminin bilinçli bir şekilde duyuşun (kulağın) ve sesin geliştirilmesi için sistemli ve düzenli bir çalışma gereklidir. Eğitim sürecinde kişinin kendine ‘ bu ton nasıl tınlamalı?’ sorusunu sorabilmesi ve yanıtlayabilmesi gelişimin önemli aşamasıdır. Yani tınıya bağlı olarak her vokalin parlaklığının doğruluğu kulak tarafından ayarlanabilmelidir. Doğru etkili ve kaliteli fonasyon temel öğelerin ve çeşitli söyleme tekniklerinin kazandırılması ile mümkündür. Bu sayede birey sesini daha iyi tanır ve sesini sınırları içerisinde daha etkili bir şekilde kullanmayı öğrenir.

Ses Eğitiminin Temel Öğeleri ve Çeşitli Söyleme Teknikleri

Ses Eğitiminin Temel Öğeleri;

* Postür
*Solunum
*Rezonans
*Artikülasyon
*Diksiyon
*Fonasyon

Çeşitli Söyleme Teknikleri;

* Odaklama
* Entonasyon
* Nüans
* Legato
* Staccato
* Glissando
* Tril
* Vibrato

Ses Teknikleri Eğitimi

Ses Teknikleri Eğitimi

Ses Teknikleri Eğitimi