Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi

Tiyatro oyunculuğu eğitimi nedir ? Tiyatro ,bir sahne sanatıdır.Tiyatro eseri,olayları oluş yoluyla gösterir.Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın bir deyişle tiyatro ; İnsanı ,insana,insanla,insanca anlatma sanatıdır. Programın temel amacı, oyunculuk kavramının bir bütün olduğu ve bir oyuncunun sahne ya da kamera karşısı gibi ayrımlar yapmadan her türlü rolü oynama becerisine sahip olmasıdır.

Eğitim Ücreti ve saatleri
Tiyatro eğitimlerimiz haftada 2 gün 2 şer saatten olmak üzere haftada toplam 4 saattir.Eğitimler 3 ay sürmektedir ve toplam eğitim saati 48 saattir.Sınıflarımız pandemi dolayısıyla 5-6 şar kişilik gruplardan oluşmaktadır.

Eğitimin İçeriği

*SES, NEFES ÇALIŞMALARI
*DİKSİYON
*ARTİKÜLASYON
*VURGU
*TONLAMA *JEST, MİMİK, BEDEN DİLİ
*DOĞAÇLAMA, ROL
*KARAKTER ÇÖZÜMLEME ,ROL
*METİN ÇÖZÜMLEME
*METİN ÇÖZÜMLEME VE DEĞERLENDİRME
*HAREKET
*OYUNCULUK VE SAHNE BİLGİSİ
*DUYGU KONTROLÜ VE DUYGU AKTARIMI